Οργανωτικά – Τεχνικά Mέτρα Ασφαλείας 

 Φυσικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών

Η P.C.V. SPORTS CENTER LIMITED (Γυμναστήριο ΕVOLVE Fitness and Wellness) εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες του Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/679 και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα και καταρτισμένα πρόσωπα  που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας έχουν ενημερωθεί και δεσμευτεί υπογράφοντας σχετικό έντυπο εχεμύθειας.

 

1.1 Οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

 1. Εκπαίδευση σε προσωπικό και στελέχη που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.
 2. Δήλωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για προσωπικό και στελέχη που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με την υπογραφή δεσμευτικού έντυπου.
 3. Έντυπα λήψης συγκατάθεσης από όλο το προσωπικό της εταιρείας για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 4. Συμφωνητικό Δέσμευσης εμπιστευτικότητας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Υπεραγοράς από τους Συνεργάτες Παρόχους Υπηρεσιών οι οποίοι λειτουργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.
 5. Δήλωση συγκατάθεσης και εχεμύθειας σε περιπτώσεις ηχογράφησης των πρακτικών συναντήσεων.
 6. Δήλωση γραπτής συγκατάθεσης από το προσωπικό στις περιπτώσεις λήψης και δημοσίευσης φωτογραφιών.
 7. Πολιτική ασφάλειας για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 8. Τήρηση αρχείου παροχής οποιονδήποτε βεβαιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας.
 9. Πολιτική Προστασίας Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το Αρχείο Δραστηριοτήτων όπως προνοείται από τον «Κανονισμό».

 

2.1 Τεχνικά μέτρα ασφαλείας

 1. Χρήση κλειδαριών ασφαλείας στα γραφεία όπου αρχειοθετούνται ή φυλάσσονται φάκελοι προσωπικού.
 2. Χρήση κωδικών ασφαλείας (Passwords) στους υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές του / της κάθε Εργοδοτουμένου/ης.
 3. Αλλαγή των κωδικών πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Ύπαρξη ξεχωριστού κωδικού ασφαλείας σε κάθε χρήστη του λογισμικού προγράμματος της εταιρείας.
 5. Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του εξυπηρετητή (SERVER)-ACCESS CODE SYSTEM μόνο από εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία άτομα.
 6. Ημερήσιο BACKUP των αρχείων της εταιρείας το οποίο φυλάσσεται εκτός γραφείου σε ασφαλές περιβάλλον.
 7. Ύπαρξη παράλληλου ημερήσιου BACKUP (κάθε βράδυ) το οποίο γίνεται σε άλλον εταιρικό SERVER εκτός του κυρίως SERVER της εταιρείας.
 8. Ύπαρξη προγράμματος antivirus για προστασία των ηλεκτρονικών αρχείων από εξωτερικούς ιούς.
 9. Ύπαρξη νέας γενιάς FIREWALL για προστασία των αρχείων από ιούς και «εξωτερικές επιθέσεις» για σκοπούς υποκλοπής ή καταστροφής τους.
 10. Τοποθέτηση όλων των χρηστών υπηρεσιακών υπολογιστών κάτω από ένα DOMAIN για σκοπούς μεγαλύτερης προστασίας και ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων.

3.1 Φυσικά Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών

 1. Σύστημα συναγερμού και πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 2. Οδηγίες για τήρηση πρακτικής καθαρού και σοταρισμένου γραφείου και αποφυγής έκθεσης πληροφοριών σε χώρους εύκολα προσβάσιμους σε τρίτα άτομα.

 

Privacy Policy

Privacy Policy
Last updated: 06/10/2016
P.C.V.SPORTS CENTER LIMITED (“us”, “we”, or “our”) operates https://www.evolve-gym.com (the
“Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of
Personal Information we receive from users of the Site.
We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you
agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information
that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not
limited to your name (“Personal Information”).

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site
(“Log Data”).
This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address,
browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit,
the time spent on those pages and other statistics.
In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and
analyze this …
The Log Data section is for businesses that use analytics or tracking services in websites or
apps, like Google Analytics. 

Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional
materials and other information that …
The Communications section is for businesses that may contact users via email (email
newsletters) or other methods. 

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier.
Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.
We DO NOT use “cookies” to collect information.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of
transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to
use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its
absolute security.

Changes To This Privacy Policy

This Privacy Policy is effective as of 10 Oct. 2016 and will remain in effect except with respect to any
changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this
page.
We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this
Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the
Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your
consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.
If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email
address you have provided us, or by placing a prominent notice on our website.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

Print Friendly, PDF & Email