ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Σκοπός της πολιτικής. 

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του κάθε ατόμου το Γυμναστήριο EVOLVE FITNESS AND WELLNESS που εδρεύει στη Λεωφόρο Μακαρίου 185, Λακατάμια με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@evolve-gym.com   λειτουργώντας ως Υπεύθυνος  Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως πελάτες, συνεργάτες, επισκέπτες ιστοσελίδας κ.α  στη  βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (« Κανονισμός» ).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς επίσης τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα δεδομένων καθώς και το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Για απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@evolve-gym.com.

2) Για ποιο σκοπό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Εγγραφή στο Γυμναστήριο

Για την εγγραφή σας ως Μέλος του Evolve Fitness and Wellness συμπληρώνετε το έντυπο εγγραφής μέλους καταγράφοντας τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και ημερομηνία γεννήσεως. Για παιδιά κάτω των 16 ετών απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση και υπογραφή του νόμιμου κηδεμόνα.   

Για σκοπούς εμπορικής προώθησης / ενημέρωσης

Για ενημέρωση σας για τις νέες υπηρεσίες / προγράμματα, προσφορές, ευχετήρια μηνύματα για ονομαστικές εορτές ή γενέθλια και οτιδήποτε άλλες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα σας ως μέλη του Evolve Fitness and Wellness και γίνεται μέσω μηνυμάτων sms ή email τα οποία δώσατε στο Έντυπο Εγγραφής Μέλους. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας, την οποία δηλώνετε μέσω του εν λόγω εντύπου και μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Για σκοπούς πληρωμών και λογιστικής διαχείρισης

Επεξεργαζόμαστε τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα στη βάση της διευθέτησης πληρωμής της συνδρομής σας τη έκδοση και λήψη σχετικής απόδειξης ή άλλων συναλλαγών που έχετε με το Γυμναστήριο μας.

Έννομο συμφέρον της P.C.V. Sports Center Ltd

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως πελάτης / συνεργάτης μας γίνεται και για  σκοπούς ικανοποίησης των έννομων συμφερόντων μας ως μέρος της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Γυμναστηρίου που σε κανένα απολύτως τρόπο δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

Πλατφόρμα MY WELLNESS

Για σκοπούς δημιουργίας λογαριασμού Χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Wellness, στην οποία καταχωρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, και μέσω της οποίας μπορείτε ως μέλος μας να δημιουργηθεί το πρόγραμμα εκγύμνασης σας καθώς επίσης και για να κάνετε την προ κράτηση για επίσκεψη και άσκηση στο Γυμναστήριο  όπως υπαγορεύει  πλέον το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας για λόγους δημόσιας υγείας.

Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων

Για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας PCV Sports Center Ltd, που διαχειρίζεται  το Evolve Fitness and Wellness, με υποχρεώσεις της που πηγάζουν από Νομοθεσία ή Κανονισμό ή / και Διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως φορολογία εταιρείας, Φόρος Προστιθεμένης Αξίας,  Ασφάλειας και Υγείας στον επαγγελματικό χώρο κ.α

Δημόσια Υγεία

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας – προστασίας της υγείας εργαζομένων Γυμναστών και πελατών μας στη βάση των διαταγμάτων και πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Προστασία περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων

 • Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού του κάθε πελάτη στην πλατφόρμα My Wellness. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμων συμφερόντων μας.

Λειτουργία Συστημάτων CCTV

 • Για προστασία των πελατών, των χώρων και των περιουσιακών μας στοιχείων από εγκληματικές πράξεις / ενέργειες και για την αποτροπή αδικημάτων, λειτουργούμε Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης (CCTV)  στην είσοδο – έξοδο και σε καθορισμένα σημεία εντός του Γυμναστηρίου που καταγράφουν εικόνες σας για ασφάλεια. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παράνομη  δραστηριότητα ή φερόμενη  εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης κλοπής και ύποπτων ενεργειών θα επεξεργαστούμε  τις εικόνες που καταγράφει το CCTV για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Τα δεδομένα που καταγράφονται μέσω του CCTV διαγράφονται με την πάροδο 15 ημερών από την μέρα καταγραφής τους.Ο server είναι εγκατεστημένος σε ασφαλή χώρο και πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο περιορισμένα εξουσιοδοτημένα άτομα με κωδικό πρόσβασης.

Φωτογραφία / Εικόνα πελατών / Βιντεογράφιση

Από τη στιγμή που ένα άτομο συμπληρώνει το έντυπο εγγραφής μέλους φωτογραφίζεται και καταχωρείται στο σύστημα του Γυμναστηρίου. Όταν εισέρχεται εντός του Γυμναστηρίου για άσκηση σε προσωπικό ή ομαδικό επίπεδο η φωτογραφία του καταγράφεται / εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Γυμναστηρίου που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα d.s compass για σκοπούς επαλήθευσης και ταυτοποίησης της ιδιότητας του/της μέλους  στο Γυμναστήριο και αποφυγής χρήσης του ειδικού κλειδιού (Technogym Key) που χρησιμοποιείται για είσοδο στο Γυμναστήριο από άλλο μη εγγεγραμμένο άτομο.

Για σκοπούς προώθησης του γυμναστηρίου ορισμένες φορές ενδέχεται να δημιουργηθεί βίντεο από τον χώρο εκγύμνασης αλλά και από τις αίθουσες κατά την ώρα διεξαγωγής ομαδικών προγραμμάτων.

3) Σε ποιους και που κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

i) Σε Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας μας όπως, την Εταιρεία D.S Compass Solutions Ltd που διαχειρίζεται τη μηχανογράφηση και το  λογιστικό πρόγραμμα, την  Εταιρεία Impophar Trading House Ltd που εγκατάστησε τα μηχανήματα Technogym και διαχειρίζεται την πλατφόρμα της εν λόγω εταιρείας MY Wellness, στην Εταιρεία I.T Armenius Ltd που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των συστημάτων τους καθώς και την Εταιρεία C.K.M.Microsat Internet Technology Ltd για την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων sms . Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες μαζί τους με συμβόλαια που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ii) Σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με αίτημα Δημόσιας Αρχής, δικαστικής απόφασης ή ισχύοντα νόμο ή / και κανονισμό της Δημοκρατίας , (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

iii) Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

 Όταν μοιραζόμαστε / δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι
  • Χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους
  • Το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται συνεχώς.
  • Δεν στέλνουν προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους χωρίς την άδεια μας και την ενημέρωση και συγκατάθεση σας.
  • Συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ 

4) Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας Δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου – ( εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε πελάτης / συνεργάτης με το Γυμναστήριο μας.

Με τη λήξη της συνδρομής σας ως μέλος του Γυμναστηρίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστούν ανώνυμα στο ηλεκτρονικό μας σύστημα για περίοδο πέντε ετών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό ή στην περίπτωση που ζητήσετε την ενεργοποίηση της συνδρομής σας ξανά.   

 

5) Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής διαρροή, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

i) Για είσοδο σας στην πλατφόρμα My Wellness απαιτείται Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον  Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας.  Για τον λόγο αυτό, μόνο εσείς γνωρίζετε το κωδικό σας και είστε και αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού σας από τρίτα πρόσωπα.

ii) Πρόσβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρούνται στα λογισμικά μας συστήματα My Wellness και D.S Compass έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι Πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για εχεμύθεια μέσω ειδικής συμφωνίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

iii) Οι συμπληρωμένες φόρμες εγγραφής σας καθώς και ιατρικά σας δεδομένα τηρούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με κλειδαριές ασφαλείας και πρόσβαση σε αυτά έχουν άκρως εξουσιοδοτημένα άτομα.

iv) Λαμβάνονται επαρκή τεχνικά μέτρα προστασίας από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που χειρίζεται ηλεκτρονικά τα προσωπικά σας δεδομένα όπως χρήση κωδικών ασφαλείας (Password), αυτόματο κλείδωμα υπολογιστή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας, ημερήσιο BACKUP των αρχείων υπολογιστή, πρόγραμμα antivirus / antispyware για προστασία των ηλεκτρονικών αρχείων από εξωτερικούς ιούς, εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος / συναγερμού ( Fire and Burglar Alarm System ), πυροσβεστήρων και ΚΚΒΠ.

iv) Η πρόσβαση στο Γυμναστήριο από τον κάθε πελάτη γίνεται μέσω ειδικού κλειδιού (Technogym key).

6) Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά σας δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing – προώθηση των υπηρεσιών μας αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στην παρούσα πολιτική.

 

 Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

7) Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση EVOLVE Fitness and Wellness Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 185 Λακατάμια 2311 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή  info@evolve-gym.com  και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στην ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης hash) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

 

Μέσα ενημέρωσης

Εάν ανεβάζετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

 

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση email και τον ιστότοπό σας σε cookie. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήσετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Εάν επισκεφθείτε τη σελίδα σύνδεσης, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookie. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης πολλά cookie για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε.

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο,
εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν
επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και παρακολουθήστε την αλληλεπίδρασή σας με αυτό
ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο
περιεχόμενο εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή στατιστικής ανάλυσης της σελίδας
χρήση, αλληλεπιδράσεις σελίδων και διαδρομές μέσω του ιστότοπου για αξιολόγηση και
αναπτύξτε τον ιστότοπό μας. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως «ψηφιακή ανάλυση». Μπορούμε επίσης
καταγράψτε ορισμένες πληροφορίες που παρέχουν οι πελάτες κατά τη διάρκεια ενός ιστότοπου
αγορά ή άλλη διαδικασία.

Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την ατομική συμπεριφορά και
χρειάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα
συλλέγονται μέσω αυτής της υπηρεσίας, δείτε εδώ:
https://google.com/policies/privacy/partners

Εάν πρέπει να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μέσω του Google Analytics, μπορείτε
χρησιμοποιήστε το πρόσθετο εξαίρεσης του προγράμματος περιήγησης της Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ερωτήσεις και Σχόλια.

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση / ηλεκτρονική διεύθυνση.

Privacy Policy

Privacy Policy
Last updated: 06/10/2016
P.C.V.SPORTS CENTER LIMITED (“us”, “we”, or “our”) operates https://www.evolve-gym.com (the
“Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of
Personal Information we receive from users of the Site.
We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you
agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information
that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not
limited to your name (“Personal Information”).

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site
(“Log Data”).
This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address,
browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit,
the time spent on those pages and other statistics.
In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and
analyze this …
The Log Data section is for businesses that use analytics or tracking services in websites or
apps, like Google Analytics. 

Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional
materials and other information that …
The Communications section is for businesses that may contact users via email (email
newsletters) or other methods. 

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier.
Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.
We DO NOT use “cookies” to collect information.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of
transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to
use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its
absolute security.

Changes To This Privacy Policy

This Privacy Policy is effective as of 10 Oct. 2016 and will remain in effect except with respect to any
changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this
page.
We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this
Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the
Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your
consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.
If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email
address you have provided us, or by placing a prominent notice on our website.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

Print Friendly, PDF & Email