Όροι & Πουποθέσεις 

Γενικοί Όροι και Προυποθέσεις

Όροι και Προυποθέσεις  («Όροι»)

Γενικοί Όροι και Προυποθέσεις

Όροι και Προυποθέσεις  («Όροι»)

Τελευταία ανανέωση: (10/10/2016)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις («Όροι», «Όροι και προϋποθέσεις») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.evolve-gym.com (η «Υπηρεσία») που λειτουργεί κάτω από την δικαιοδοσία της PCV Sports Center Ltd («εμείς», «εμάς», or «δική μας»).

Η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με αυτούς τους όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και όσους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων καλύτερα να αποφύγετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας («συνδρομή»), ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας.

Συνδρομές

Κάποιες από τις της υπηρεσίας χρεώνονται σε συνδρομητική βάση («Συνδρομή(ες)»). Θα χρεώνεστε εκ των προτέρων.

Περιεχόμενο

Η υπηρεσία μας επιτρέπει να δημοσιεύσετε, συνδέσετε, αποθηκεύσετε, να μοιραστείτε και να διαθέσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, βίντεο, ή άλλο υλικό («περιεχόμενο»). Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά τους χωρίς να παραβιάζεται τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας….

Η Ενότητα με το περιεχόμενο είναι για επιχειρήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να μοιράζονται, υλικό για  ιστότοπους ή εφαρμογές. Αν θα μοιραστείτε κάτι, δημιουργήστε δικούς σας όρους και προϋποθέσεις.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς τρίτους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από by PCV Sports Center Ltd.

Η εταιρία PCV Sports Center Ltd δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου, ή πρακτικές που εφαρμόζουν ιστοσελίδες τρίτων ή άλλων υπηρεσιών.

Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι PCV Sports Center Ltd δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με την χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες στο ή μέσω των εν λόγω ιστοτόπων ή υπηρεσιών.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε ή να αντικαταστούμε αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή. Αν μια αναθεώρηση είναι επιθυμητή, εμείς θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τουλάχιστον 30 μέρες προθεσμία πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή των νέων όρων σε ισχύ. Τι συνιστά μια αλλαγή καθορίζεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες για τους όρους αυτούς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Print Friendly, PDF & Email